Строителство

Строителство

БЕСТКОН ООД изпълнява строежи от високото строителство с обществен, жилищен и производствен характер, както и строежи от благоустойствената инфраструктура.

Дружеството e вписано в Централния професионален регистър на Камарата на строителите в България за изпълнението на строежи в следните групи и категории:

- I група - от III-та до V-та категория

- II група - III-та и IV-та категория

- IV група - III-та и IV-та категория

- V група - отделни видове СМР

 

Информация за основните обекти, които дружеството изпълнява или вече е изпълнило:


Реновиране на Административно-складова и производствена база "МЦ Баухеми", гр. Правец

Реновиране на Административно-складова и производствена база "МЦ Баухеми", гр. Правец
Възложител:    "МЦ Баухеми" ЕООД Изпълнител:     "БЕСТКОН" ООД РЗП:    2910 м2 Период на изпълнение :  2016 - 2017 г.
Виж повече »

Складова база и магазин за строителни материали "АТЕК", гр. Стара Загора

Складова база и магазин за строителни материали "АТЕК", гр. Стара Загора
Възложител:     "АТЕК - 1" ЕООД Изпълнител:     "БЕСТКОН" ООД РЗП :    2000 м2 Период на изпълнение :  2014 г. - 2015 г.
Виж повече »

Стадион "Ивайло", гр. В. Търново - реконструкция на игралното поле и лекоатлетическата писта - I-ви етап

Стадион "Ивайло", гр. В. Търново - реконструкция на игралното поле и лекоатлетическата писта - I-ви етап
Възложител:    ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Изпълнител:    Консорциум "Спортстрой - ВТ 2012" Подизпълнител:  "БЕСТКОН" ООД Период на изпълнение : 2013 - 2014 г. Вид СМР:   Демонтажни и разрушителни работи,...
Виж повече »

Складово стопанство от силозен тип - гр. Попово

Складово стопанство от силозен тип - гр. Попово
Възложител:   „Агросем-2000" ООД Подзпълнител:   „БЕСТКОН" ООД Вид СМР :   Изпълнение на фундаменти и стоманобетонова конструкция, вертикална планировка.
Виж повече »

Производствена база и склад на "Монолит-99" ООД, гр. Горна Оряховица

Производствена база и склад на "Монолит-99" ООД, гр. Горна Оряховица
Възложител:  "Монолит-99" ООД Изпълнител: "БЕСТКОН" ООД РЗП :  2 660.70 м2 Период на изпълнение :  2013 г.  
Виж повече »

Склад за течни торове, гр. Костинброд

Склад за течни торове, гр. Костинброд
Възложител:   "КОБИ" ООД Изпълнител:    "БЕСТКОН" ООД РЗП : 2000 м2 Период на изпълнение : 2016 г. Вид СМР:    Изпълнение стоманобетонова конструкция, зидарски работи, външни и вътрешни архитектурно-довършителни...
Виж повече »

Правоъгълен водосток 2x300/250 с L=2х22m на обект: Път III-5004 “Обход на гр. Габрово“

Правоъгълен водосток 2x300/250 с L=2х22m на обект: Път III-5004 “Обход на гр. Габрово“
Гл. изпълнител:  "Пътни строежи – Велико Търново” АД   Подзпълнител:   "БЕСТКОН" ООД   Период на изпълнение: 2014-2015 г.   Вид СМР:   Изпълнение на стоманобетонова конструкция
Виж повече »