За нас

БЕСТКОН ООД е  строителна компания, насочена изцяло към Клиента и спечелване доверието на бизнес партньорите в строително-инвестиционния процес. Успехите на компанията се дължат както на наследените дългогодишни традиции на Домостроително предприятие – Горна Оряховица, така и на амбициите на ръководството за устойчиво развитие в динамично променящия се строителен пазар.

Специализирана в изпълнението на жилищни, обществени и индустриални сгради, а също и  на инфраструктурни проекти, фирмата се стреми да предложи цялостно решение на своите клиенти.

БЕСТКОН ООД  разполага с база за производство на строителни продукти - инертни материали, бетони, арматурни заготовки, стоманобетонови конструкции и изделия, дървени и метални заготовки. Стремежът на компанията е да се влагат значителни инвестиции в модернизация, технологично обновление и разширяване на продуктовата структура.

Ръководството на фирмата е убедено, че осигуряването на висококачествени услуги, прилагането на нови технологии в строителството, използването на съвременни строителни системи, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и специализацията на служителите са гаранция за траен успех в съвременните пазарни условия и е наложило тези принципи като приоритет в своята политика.

БЕСТКОН ООД  е вписано в Централния професионален регистър на Камарата на строителите в България. В дружеството е внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството и безопасността, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO.