Производство

Производство

Производството на добавъчни материали за бетон – пясък и чакъл е организирано на площадка с площ 25 дка, разположена в ниската тераса край брега на р. Янтра в землището на гр. Лясковец, община Лясковец.

Трошачно-миячно-сортировъчната инсталация /ТМСИ/ е с капацитет за преработка на 250 t / ден. Производството се осъществява под постоянен контрол при спазване изискванията на БДС  EN 12620 ÷ 2002 БДС ЕN 12620 +А1: 2008/НА.

Продукти - добавъчни материали 0/4; 4/8; 4/16; 4/22 и 4/32 мм и несортирани фракции - 0/60 и 0/100 мм.


Добавъчни материали за бетонПродава се оборудвана и работеща Трошачо–Миячна Сортировъчна Инсталация /ТМСИ/ за производство на висококачествени добавъчни материали в землището на гр. Лясковец, обл. В. Търновопо договаряне

Продава се оборудвана и работеща Трошачо–Миячна Сортировъчна Инсталация /ТМСИ/ за производство на висококачествени добавъчни материали в землището на гр. Лясковец, обл. В. Търново
Продава се оборудвана и работеща Трошачо–Миячна Сортировъчна Инсталация /ТМСИ/ за производство на висококачествени добавъчни материали в землището на гр. Лясковец, обл. В. Търново
Продава се оборудвана и работеща Трошачо–Миячна Сортировъчна Инсталация /ТМСИ/ за производство на висококачествени добавъчни материали в землището на гр. Лясковец, обл. В. Търново
Продава се оборудвана и работеща Трошачо–Миячна Сортировъчна Инсталация /ТМСИ/ за производство на висококачествени добавъчни материали в землището на гр. Лясковец, обл. В. Търново
Продава се оборудвана и работеща Трошачо–Миячна Сортировъчна Инсталация /ТМСИ/ за производство на висококачествени добавъчни материали в землището на гр. Лясковец, обл. В. Търново
Продава се оборудвана и работеща Трошачо–Миячна Сортировъчна Инсталация /ТМСИ/ за производство на висококачествени добавъчни материали в землището на гр. Лясковец, обл. В. Търново
Продава се оборудвана и работеща Трошачо–Миячна Сортировъчна Инсталация /ТМСИ/ за производство на висококачествени добавъчни материали в землището на гр. Лясковец, обл. В. Търново
Продава се оборудвана и работеща Трошачо–Миячна Сортировъчна Инсталация /ТМСИ/ за производство на висококачествени добавъчни материали в землището на гр. Лясковец, обл. В. Търново
Продава се оборудвана и работеща Трошачо–Миячна Сортировъчна Инсталация /ТМСИ/ за производство на висококачествени добавъчни материали в землището на гр. Лясковец, обл. В. Търново
Продава се оборудвана и работеща Трошачо–Миячна Сортировъчна Инсталация /ТМСИ/ за производство на висококачествени добавъчни материали в землището на гр. Лясковец, обл. В. Търново. На 3км от  първокласния път София-Варна, 12 км до първокласния път Русе-Свиленград, на 15 км от гр. В. Търново.   Капацитет за преработка на суровина - 700 t/смяна.   Собствен урегулиран имот с площ 23 дка(може да се окрупни до 60 дка), отлично благоустроена площадка. Локален асфалтов път. Собствен трафопост с мощност 630 КVA - средно напрежение 20 КV. Питейна и промишлена вода. Технологична вода - от собствен повърхностен водоем с оборудвана помпена инсталация – 50л/сек и утаители. Нафтостанция 20000 л, оборудвана с бензиноколонка с възможност за зареждане и отчитане с персонални карти. Автокантар /автомобилна електронна везна /товароносимост 60 т, дължина 18 м/ Административно-битова сграда - топлоизолация, соларна инсталация за топла вода и термопомпена климатична система. Работилница и складови помещения   Производствената инсталация е оборудвана с:   3 трошачки:Конусна трошачка Metso Nordberg НР100 (2008 г.), Вертикална трошачка Metso Barmac B6150SE (2008 г.) Челюстна трошачка ТЧС 600/900 (1979г.)3 двуредни сита:С1 – сито двуредно FORTMEIER DD 1500x4000мм; С2 – сито вибрационно стоящо СВ-1М (2007г.); С3 – сито вибрационно стоящо СВ-1М (1980г.);2 шнекови класификатора:Класификатор спирален К1 750 (2004г.); Класификатор спирален К1 1200 (1980г.);Промивен двувалов лопатков шнек KISA SW 60/4000;2 приемни бункера - с предпазни скари с носимоспособност 40т, оборудвани с лентови питатели и шибърни затвори; 3 междинни бункера оборудвани с лентови питатели и шибърни затвори; 18 лентови транспортьора (2 с четкови чистачи); Оборудвана помпена инсталация – 50 л/сек. Пулт за ръчно и автоматично управление;              Силови табла, магнитен сепаратор и др.;   Обектът се предлага в три варианта:    Земята и инсталацията; Цялата инсталация; Отделни машини и съоръжения;   Цени по договаряне.