Реновиране на Административно-складова и производствена база "МЦ Баухеми", гр. Правец

Реновиране на Административно-складова и производствена база "МЦ Баухеми", гр. Правец
Реновиране на Административно-складова и производствена база "МЦ Баухеми", гр. Правец
Реновиране на Административно-складова и производствена база "МЦ Баухеми", гр. Правец

Възложител:   "МЦ Баухеми" ЕООД

Изпълнител:    "БЕСТКОН" ООД

РЗП:    2910 м2

Период на изпълнение:  2016 - 2017 г.