Склад за течни торове, гр. Костинброд

Склад за течни торове, гр. Костинброд
Склад за течни торове, гр. Костинброд
Склад за течни торове, гр. Костинброд
Склад за течни торове, гр. Костинброд

Възложител:  "КОБИ" ООД

Изпълнител:   "БЕСТКОН" ООД

РЗП: 2000 м2

Период на изпълнение: 2016 г.

Вид СМР:   Изпълнение стоманобетонова конструкция, зидарски работи, външни и вътрешни архитектурно-довършителни работи, Ел. и ВиК инсталации, площадкова канализация и вертикална планировка.