Складово стопанство от силозен тип - гр. Попово

Складово стопанство от силозен тип - гр. Попово
Складово стопанство от силозен тип - гр. Попово

Възложител:  „Агросем-2000" ООД

Подзпълнител:  „БЕСТКОН" ООД

Вид СМР:   Изпълнение на фундаменти и стоманобетонова конструкция, вертикална планировка.